W branży papierniczej nasi inżynierowie zdobywali doświadczenie przez dwa lata współpracując z jedną ze zlokalizowanych w Polsce wytwórni papieru. W ramach tej współpracy zostały przeprojektowane fragmenty linii produkcyjnych, wprowadzając liczne usprawnienia, poprawiając wydajność produkcyjną. Następnie część z tej grupy inżynierów zdobywało kolejne doświadczenia pracując przez kilka miesięcy u klienta zajmującego się dostarczaniem kompleksowych linii do produkcji papieru dla odbiorców z całego świata.