W branży zajmującej się obróbką cieplną metali uczestniczyliśmy w opracowywaniu dokumentacji warsztatowej dla kilku pieców do obróbki cieplnej w atmosferze gazów i próżniowych. Pieców studzonych  powietrzem i wodą z dodatkowymi układami wymiany atmosfery wewnątrz pieca oraz z urządzeniami do załadunku i rozładunku wsadu podlegającego obróbce termicznej.