Nasze biuro ma duże doświadczenie w projektowaniu maszyn i urządzeń dla branży hutniczej i stalowniczej. Nasi inżynierowie uczestniczyli w procesie projektowania i opracowywania dokumentacji wykonawczej wielu linii procesowych do obróbki stali na zimno i na gorąco. W ramach tych projektów zajmowaliśmy się też opracowywaniem projektów instalacji hydraulicznych, pneumatycznych, chłodzących, smarowniczych oraz instalacji elektrycznych.