Dla branży górnictwa odkrywkowego wykonywaliśmy projekty polegające na opracowaniu dokumentacji wykonawczej części zwaowarek, koparek czerpakowych oraz taśmociągów. Zakres prac obejmował wprowadzenie modyfikacji do projektu referencyjnego i dostosowanie dokumentacji wykonawczej do nowych standardów klienta.