Dla branży energetycznej opracowaliśmy liczne projekty, głównie kanałów oraz konstrukcji wsporczych dla tych kanałów dla układów odprowadzania i odsiarczania spalin. Poza tym wykonywaliśmy wiele projektów ciągów komunikacyjnych (pomostów i klatek schodowych z balustradami) oraz osłon akustycznych. Projekty były  zrealizowane w porozumieniu i z uwzględnieniem innych branż (budowlanej i instalatorskiej).