Nasi doświadczeni inżynierowie, włączeni w zespół projektowy klienta zapewnią bardzo konkretne wsparcie procesu projektowego.

Naszym klientom, którzy z różnych względów nie mogą zlecić prac projektowych do zewnętrznej firmy, oferujemy usługę outsourcingu. Nasi inżynierowie świetnie aklimatyzują się w nowych zespołach projektowych i dzięki elastycznemu podejściu do wymagań klienta, szybko stają się wymiernym wsparciem w procesie projektowania. Duże doświadczenie w różnego rodzaju projektach, zaangażowanie i profesjonalizm naszych inżynierów stanowią wartość dodaną. Sprawiają, że skorzystanie z naszej oferty outsourcingu staje się bardziej efektywne i bardziej ekonomiczne niż zatrudnianie nowych pracowników i organizowanie dla nich szkoleń oraz nowych stanowisk pracy. Poza tym, dzięki naszemu wsparciu, można szybko modyfikować wielkość zespołu projektantów,a tym samym dotrzymywać terminów, nie narażając firmy na kary umowne czy inne koszty związane z opóźnieniami.